33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.Název33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

        -Předškolní vzdělávání dětí

        -zajištění školního stravování

        -zajištění závodního stravování

         viz zřizovací listina

Zřizovatel - statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 4
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura -příloha
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Případné platby lze poukázat

56834311/0100 - Školné  příloha

10238311/0100 - Stravné

6.IČO70940941
7.Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty

8.1.Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina - příloha

ŠVP

8.2. Rozpočet 

https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/prispevkove-organizace/

9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání - příloha
10.Příjem  podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Kontakty

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání příloha

11.

Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy :

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=106%2F1999

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=561%2F2004

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14?text=14%2F2005

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.107%2F2005+sb.

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

12.Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací  - příloha

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva  2017   2018   2019  2020  2021   2022

 

Design by SITMP