33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 442/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Úplný oficiální název   povinného subjektu33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

-Předškolní vzdělávání dětí

-Zajištění školního stravování

-Zajištění závodního stravování

Zřizovatel- statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura -příloha
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné-příloha

6.Identifikační číslo školy (IČ)70940941
7.Identifikační číslo školy (DIČ)

CZ 70940941 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu na: http://umo4.plzen.eu/

ŠVP
Zřizovací listina - příloha

9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání - příloha
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu-příloha
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12.Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:

Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu -příloha

Žádost o poskytnutí informací - příloha

 

13.Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Přijímání dětí do MŠ
Zápis do MŠ  www.mszapis.plzen-edu.cz

Pověření k vyzvedávání dítěte -příloha

 Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Znění zákonů je možno vyhledat na: www.mvcr.cz  pod záložkou Legislativa.
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací - příloha
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva  2017   2018   2019

 

Design by SITMP