33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Informace o mateřské škole

 

Název organizace: 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace
Sídlo:Plzeň, Kyšická 51,  PSČ  312 00  mapa
Zřizovatel:

Plzeň, statutární město
Funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4, vyjma vydávání, rušení a změn zřizovací listiny,jednotlivými úkony při řízení organizace může pověřit Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylova 55, 312 00 Plzeň

IČ: 70940941
 www.umo4.plzen.eu

Kapacita mateřské školy:36 dětí
Ředitelka MŠ: Bc. Pavla Brejchová
Kontakty:  

Telefon:  601 388 110, 725 787 891
E-mail: brejchovapa@ms33.plzen-edu.cz

       ŠJ: slamovasy@ms33.plzen-edu.cz

Web: www.ms33plzen.cz

 

ID datové schránky : c58mwez

 


 

Kolektiv MŠ:4 učitelky s odpovídajícím pedagogickým vzděláním,
1 provozní pracovnice,
1 kuchařka a provozář ŠJ.

 

33. mateřská škola je umístněna v rodinné vilce v klidné okrajové části města.

V mateřské škole jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 36 dětí.

Nabízíme: Předplavecký výcvik

                   Angličtina hrou

                   Hrajeme si na školu - příprava na vstup do 1.třídy

                   Šikovné ručičky - tvoření z netradičního i tradičního materiálu

                   Rozhýbej svůj jazýček - logopedická prevence

                   výlety do okolí

                  návštěva divadla

                  cvičení v tělocvičně

                  kulturní akce v mateřské škole

                  tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

 

 

Provoz MŠ je od 6,00  do  16,30 hodin

Provozní doba pro děti: od 6.45 hod.  do 16.00 hod.

 

Design by SITMP