33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Povinné předškolní vzdělávání

 

Dnem 1.9.2017 je pro předškoláky (=děti, které dosáhnou 5.roku do 31.8.2017) předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a dále cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR déle než 90 dnů. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením a děti pobývající v zahraničí. Povinný předškolní rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně  (individuálním ,,domácím" vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR). Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Design by SITMP