33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

platby na školní rok 2021/2022

 

Finanční normativy od 1.9.2021:

Stravné : platba  inkasem - platbu inkasem si strháváme z účtu sami, v září prosíme o potvrzení z banky o založení inkasa ve prospěch účtu školní jídelny   č.ú.:    102 38 311/0100  ( limit: 1200,-kč/dítě )

                                                    Neuvádějte variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

                                hotově - platbu v hotovosti vybíráme do 10.dne v měsíci

1.platba proběhne formou jednorázového příkazu v době od 30.8.- 6.9.2021 ve výši 1100,-kč nebo hotově při nástupu do MŠ.

Následující platby budou účtovány inkasem.

č.účtu ŠJ - 102 38 311 / 0100

             

   Cena obědů:               děti 3-6leté:                      45,-kč/den

                                          7leté/odkladové děti/:     50,-kč/den

Odhlašování stravy v době nemoci nebo z jiného důvodu vždy do 8.00 hod. téhož dne. NEODHLÁŠENÁ STRAVA BUDE ÚČTOVÁNA K ÚHRADĚ. Odhlášení na tel. 601 388 110

 

Úplata za vzdělání:       615,-kč/ měsíčně

                                         Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

platba: trvalým příkazem - splatná do 15.dne v měsíci

              Neuvádějte variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

              hotově - platbu v hotovosti vybíráme do 15.dne v měsíci

č. účtu  MŠ -  568 343 11/ 0100

Děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky jsou vzdělávány bezúplatně.

                                              

Design by SITMP