33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Ošetřovné

 

Rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou či nechtějí dát dítě do mateřské školy by měli  mít i nadále na ošetřovné nárok.

Nový výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízenípříloha

více informací na: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vyplnit žádost s potvrzením o uzavření mateřské školy, kontaktujte mne nejlépe SMS zprávou či emailem.

Přeji pokud možno už jen klidné dny plné sluníčka

Bc.Pavla Brejchová

 

Design by SITMP