33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Harmonogram zápisů do MŠ 2020/2021-AKTUALIZACE k 17.4.2020

 

Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřské školy, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření na

www.mszapis.plzen.eu

Rámcová kritéria příloha

 

15.4. - 3.5.2020 - vyplňování elektronických žádostí k předškolnímu vzdělávání na webu www.mszapis.plzen.eu

4.5. - 5.5.2020 - sběr žádostí v MŠ

 

 Čas vyplnění žádosti nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ. O přijetí rozhodují rámcová kritéria.

Vyplněnou a podepsanou žádost zákonným zástupcem dítěte spolu s kopií rodného listu dítěte, s kopií očkovacího průkazu a čestným prohlášením k očkování příloha doručte:

1. do datové schránky školy  c58mwez

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem ( jste-li držitelem osobního certifikátu ) na adresu  brejchovapa@ms33.plzen-edu.cz

3.poštou jako psaní s předpokládaným doručením ve dnech 4.-5.5.2020 na adresu 33.mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, 312 00 Plzeň

 4. osobním doručením do poštovní schránky školy ve dnech 4.5.2020 v době od 8.00 do 15.00 hod

                                                                                                        5.5.2020 v době od 8.00 do 14.00 hod

 

 

6.5.2020          -  zahájení správního řízení

13.5. - 14.5.2020 - konec možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí

18.5. - 19.5.2020 - vydávání rozhodnutí o přijetí a řešení zpětvzetí žádostí              

( 1.kolo)

21.5. - 25.5.2020 - vydávání rozhodnutí o přijetí a řešení zpětvzetí žádostí        

( 2. kolo )

26.5.2020 - zveřejnění seznamu přijatých dětí

27.5. - 28.5.2020 - vydávání rozhodnutí o nepřijetí

časy budou postupně doplněny

 

 

 

Design by SITMP