33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Důležité informace ze zahajovací schůzky

 

Žádáme rodiče :

  • důkladně se seznámit se Školním řádem MŠ
  • omlouvat nepřítomnost dítěte do 8,00 hod. na tel.601 388 110 ( i sms )
  • při každém vstupu do MŠ použít videotelefon, nepouštět se navzájem, zavírat dveře
  • o dodržování doby k vyzvedávání dětí po obědě ( ml. 12,10 - 12,25 hod., st.12,25 - 12,40 hod. ) a po jeho vyzvednutí co nejdříve opustit areál školy a  nezdržovat se na školní zahradě
  • neprodleně nahlásit změnu (  telefon, bydliště, zdravotní pojišťovnu....)
  • podepsat dětem věci
  • v zájmu svých dětí přicházet do MŠ do 8,00 hod., v případě potřeby je možné, aby dítě bylo  nejpozději do 8,15 hod.ve své třídě
Design by SITMP