33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Beseda se speciálním pedagogem - aktualizace

 

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu se speciálním pedagogem dne 28.11.2022 od 16,00 hod. Téma besedy : Logopedie - nejčastější řečové vady, prevence řečových vad, náměty na rozvoj jednotlivých oblastí a školní zralost.  V případě zájmu o dané téma mohou přijít i rodiče mladších dětí. ( bez účasti dětí )

Design by SITMP