33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

aktualizace - Zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022 + Rámcová kritéria pro přijetí

 

Vážení rodiče našich budoucích školáčků,

konkrétní informace k zápisům do MŠ :

- na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu

- na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu/  Úřad/Magistrát města Plzně//Úřad služeb obyvatelstvu/Odbor školství mládeže a tělovýchovy

- na webových stránkách www.plzenskeskoly.cz/Aktuality

- na webových stránkách naší školy

 

Jednotlivé fáze řízení

I.fáze    vyplňování žádostí k předškolnímu vzdělávání od 15.4. do 7.5.2021 na webu  www.mszapis.plzen.eu

II.fáze   sběr žádostí od 4.5. do 7.5.2021 na jednotlivých mateřských školách

Vyplněnou žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :

a) do datové schránky školy - c58mwez ( nutný elektronický podpis )

b) poštou - rozhodující je datum podání ( nejpozději 7.5.2021 ), nejlépe doporučeně

c) do schránky MŠ (  u vrátek )

d) osobně po telefonické domluvě (725 787 891 ) bez přítomnosti dítěte a pouze jedním zákonným zástupcem 

Spolu s přihláškou doložte :

- řádně vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od dětského lékaře ( může být součástí žádosti nebo jako samostatná příloha ),potvrzení není nutné u dětí, které dovrší k 31.8.2021 5 let ( děti s povinným předškolním vzděláváním )

- kopii rodného listu dítěte

- kopii občanského průkazu nebo potvrzení trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti MO Plzeň 4

 

III.fáze  přijímací řízení od 7.5. do 31.5.2021 - v tomto období obdržíte informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte  

 

 

Rámcová kritéria pro přijetí - příloha

 

 

Design by SITMP